"Elkor Głogów" Sp. z o.o.

Antykorozja stali i betonu !

Zwałowarka ZGOT11500,100 obiekt Z-48 w BOT KWB  Turów
Port Handlowy Świnoujście  Suwnica chwytakowa  z wysięgnikiem Q20t, L=14,3m
Wiadukt nad drogą krajową nr S3 w km 289+700, nad obwodnicą Zielonej Góry
Wiadukt n/PKP w ciągu ulicy Bohaterów Bielnika w Wolsztynie