"Elkor Głogów" Sp. z o.o.

Antykorozja stali i betonu !        "Elkor Głogów" Sp. z o.o. 
        ul. Żukowicka 1
        67-231 Żukowice        tel/ fax +48 76 7476654
      
        e-mail: elkor@elkor-glogow.pl
                NIP  693-000-64-54

                Regon 390027732